اخبار | دوره‌ی سوم

ماهنامه داستان همشهری سومین دوره جایزه داستان تهران را برگزار می‌کند. اولین و دومین دوره‌ی این جایزه به ترتیب در سالهای ۹۳ و ۹۴ برگزار گردید و پس از دو دوره برگزاری، شورای سیاستگذاری جایزه با توجه به بررسی ظرفیتهای موجود و با هدف حفظ کیفی سطح آثار رسیده تصمیم به برگزاری دوسالانه ی این جایزه گرفت و بر همین اساس برگزاری سومین دوره این جایزه از ابتدای خردادماه ۱۳۹۶ آغاز شد.

داوری داستان‌های رسیده را جمعی از نویسندگان و مترجمانی به عهده خواهند داشت که در طول هفت سال گذشته مجله‌ی داستان را با آثارشان همراهی کرده‌اند و اسامی آنها به زودی از طریق همین وب‌سایت اعلام خواهد شد.

فراخوان دور سوم «جايزه داستان تهران» ( شامل: محورهای محتوایی، ویژگی‌های آثار ارسالی، نحوه و مهلت ارسال آثار) و سایر اطلاعات تکمیلی را اینجا ببينيد.