مرحله‌ی اول بررسی آثار رسیده به جشنواره «جایزه داستان تهران» به پایان رسید و اسامی نویسندگان آثار راه یافته به دور نهایی مشخص شدند.

به گزارش دبیرخانه جشنواره، در این مرحله ۱۳۲۶ اثری که در مهلت مقرر برای دبیرخانه جشنواره ارسال شده بودند توسط شورای بررسی داستان ماهنامه داستان همشهری در طی یکماه داوری شدند و مجموعا ۴۰ اثر برای رقابت در بخشهای اصلی و جنبی «جایزه داستان تهران» به هیات داوران جشنواره معرفی شدند. اسامی نویسندگان این ۴۰ اثر را اینجا ببینید.