تصويرميرزا ابوالقاسم مجتهد زنجاني (نفر وسط) پدر ميرزا ابوعبدالله كه به گفته ي خودش معلم و الگوي او در نگاه صحيح به تاريخ اسلام و عاشورا بوده. روحاني جوان در سمت چپ، ميرزا ابوطالب مجتهد زنجاني است. عكس توسط شاهزاده عماد‌الدوله برداشته شده‌است.

→ بازگشت به «از برای ذاکر مصیبت»