گروهي از اروپاييان مقيم تهران در حال بازگشت از دماوند| عكس: آنتوان سوروگين
عكاس اصلاحات و رتوش‌هايي روي شيشه انجام داده است.

→ بازگشت به «رویای دماوند»