کودکان ایرانی در یکی از جشن‌ها مشغول پایکوبی‌اند. گروهی نیز به تماشا ایستاده‌اند و نوازنده‌ای […]

روایت

نمونه‌هایی از كارت‌های تبلیغاتی داخل بسته‌های «پودر گوشت »

ورود انواع چاشنی‌های آشپزی و محصولات غذایی خارجی به ایران با بسته‌بندی‌های جدید، سابقه‌ی حدودا صدساله دارد. تصاویر و طراحی‌هایی از آشپز و آشپزخانه و اسباب آشپزی ایرانی زینت‌بخش بعضی از بسته‌بندی‌های مواد غذایی‌ای بود كه به ایران وارد می‌شد. علی‌رغم ورود عكاسی به ایران، تصاویر چندانی از اسباب پخت‌وپز در آن دوره وجود ندارد. با ورود محصولات خارجی به ایران، برخی از شركت‌ها به سنت مرسوم مغرب‌زمین، مواد لازم غذایی و آشپزی نظیر پودر عصاره‌ی گوشت (كه به نظر محصول صنعتی جدید دهه‌های اخیر است اما سابقه‌ای بیش از یكصد سال دارد) یا چای یا ادویه‌جات و غیره را روی بسته‌بندی‌های خود معرفی می‌كردند. یكی از شركت‌های تولید پودر عصاره‌ی گوشت آلمانی، كوشید تا در بسته‌بندی‌های خود كارت‌هایی را قرار دهد كه در یك سوی آن مواد تشكیل‌دهنده و نحوه‌ی فرآوری محصولش نوشته شود و در دیگرسوی، به فراخور محل صدور جنس، تصاویری از سرزمین و مردمان مقصد نقش گردد. این شركت آلمانی برای نخستین بار با همكاری گروهی از هنرمندان، تصویرسازی‌هایی را روی این كارت‌ها كشید كه به معرفی مردم ایران و برخی صحنه‌های زندگی آن‌ها پرداخته بود. شرح تصاویر، ترجمه‌ی توضیحات فرانسوی پشت كارت‌ها است.

در این تصویر، مردی با لباس محلی خراسانی نقاشی شده و از وی به‌عنوان بزرگ طایفه یا قبیله یاد شده. در قسمت دیگر باعنوان قدم زدن در خیابان، بازاری تصویر شده كه در آن گروهی از بانوان مشغول خرید و برخی از فروشندگان به كار تجارت مشغول‌اند. در كنار تصویر نیز خوراك‌پزی در بازار، سر دیگ را برداشته و غذایی را كه تهیه كرده به مشتریان عرضه می‌كند.


بانویی ایرانی در لباس بیرون، با چادر و پیچه. در بخش دیگر نیز طبالان و شیپورچیان شاهی كه هر بامداد و شامگاه با زدن كرنا و طبل مردم را از طلوع و غروب خورشید مطلع می‌كرده‌اند، تصویر شده‌اند.


در این تصویر بانویی با لباس محلی از عشایر ایران، احتمالا از عشایر شمال خراسان، تصویر شده است. در قسمت دیگر كشاورزانی در مزرعه با ادوات زراعت مشغول كشاورزی‌اند.


در این كارت، یك بازاری در لباس بازاریان تصویر شده. در قسمت دیگر نیز گروهی از بندبازان و هنرمندان در كار سرگرم كردن مردم‌اند.