باغ صفا از بناهای خاندان میرزا عبدالوهاب مستوفی بود. در میان این باغ، در سال ۱۲۰۷ شمسی عمارتی ساخته شد که به عمارت باغ صفا مشهور شد و بعدها با آتش‌سوزی از میان رفت.

→ بازگشت به «رشتی که بود»