مهر ۱۳۹۳

اولین دوره جایزه داستان تهران با مشارکت ماهنامه داستان و سازمان زیباسازی شهر تهران. هدف از برگزاری این جایزه، ایجاد زمینه‌ای است برای ثبت تصاویر داستانی از پایتخت ایران و تلاشی در جهت خلق داستان‌های شهری با محوریت شهر تهران.