آذر ۱۳۹۳

یادداشت‌هایی به مناسبت شماره‌‌ی پنجاهم داستان

داستان همشهری در طول عمر چهار، پنج‌ساله‌اش همیشه فضایی در اختیار نویسندگان و مترجمان جوان قرار داده تا بتوانند کارشان را در بوته‌ي تجربه محک بزنند. باشد که دیر بپاید و سال‌ها چراغ داستان کوتاه را برای ادبیات ما روشن نگه‌دارد.