اوسا

مرداد ۱۳۹۲

چند روايت از ‌«اولين کارفرما»

اولین برخورد که شکل گرفت بی هیچ تلاش اضافه‌ای همه‌ی جزئیات ثبت می‌شود. به خاطر اولین رویارویی با شخصیتی که قبل آن هیچ کارکردی در زندگی‌ات نداشته، چهره، تکیه‌کلام و اخلاق او تا همیشه در فایل «اولین‌ها»ی ذهنت، می‌ماند.