آذر ۱۳۹۳

این شماره دو مطلب ویژه ‌داریم. در «حدیثِ دوستان» از جمعی از نویسندگان و هنرمندان و صاحب‌نظرانی که در مسیر انتشار، مجله‌ی داستان را با هم‌فکری‌ها و آثارشان همراهی کرده‌اند، دعوت کردیم یادداشت‌هایی درباره‌ی مجله بنویسند، و در «چهارسال و پنج‌ماه و چندروز» دستاوردهای مجله‌ی داستان را بعد از چهارسال‌ونیم انتشار پیاپی، در قالب نمایه‌ای از آمار و ارقام گردآوری کرده‌ایم.