سبدبافیِ خلاق

آبان ۱۳۹۲

اعتقاد راسخش این بود که نویسنده زمانی می‌فهمد چه می‌خواهد بگوید که فرایند پیش‌رفت و اصلاحِ چیزی را که می‌گوید ببیند و این دیدن، تنها درنتیجه‌ی بازبینی و اصلاح حاصل می‌شود. گاردنر به بازبینی باور داشت، آن‌هم به بازبینی بی‌پایان.

چاق‌ کُش

تیر ۱۳۹۲

رمان‌نویس همین‌که از پشت نوشته‌ی خود بیرون می‌آید، به یک چهره‌ی شناخته‌شده تبدیل می‌شود و همین‌که به یک چهره‌ی شناخته‌شده تبدیل ‌شود، شما خودتان بهتر از من می‌دانید كه با هیچ چهره‌ی شناخته شده‌ی دیگری توفیر ندارد.