خط الراس

آذر ۱۳۹۳

روایت یک صعود، به مناسبت بیستم آذر روز کوهستان

غير از اين‌ها که اندازه‌ي ميني‌بوس‌اند و خلبانش را مي‌شود ديد، هواپيماي ديگري نمي‌تواند در فرودگاهِ به آن کوچکي بنشيند. من و قدسي قبلا اين‌جا را ديده‌ بوديم. پارسال خودمان آمديم هيماليا. همين‌ که هواپيما راه بيفتد يا بخواهد بنشيند، ترس هم مي‌آيد سراغت.