آخرین دارایی‌ها

شهریور ۱۳۹۲

پيرزن‌ها و پيرمردهای محله‌ی دارا در شهر کلور

این خانه‌ها محل تولد و مرگ انسان‌هاي زيادي بوده‌اند اما مرگ انسان‌های اين عکس‌ها با پدران‌شان اندکی فرق دارد. مرگ این‌ها احتمالا آخرین مرگِ هر خانه است و بعد از آن، خانه هم رو به نيستي می‌رود.