سوژه: مشد نابات پاینده

اسفند ۱۳۹۲ و فروردین ۱۳۹۳

نتيجه‌ی پنجمين فراخوان «عکاسی برای داستان»

سوژه‌ي پنجمين مسابقه‌ي «عكاسي براي داستان»، «مشد نابات پاينده» نوشته‌ي سلمان باهنر بود. داستاني ‌با راوي اول‌شخص كه بیشتر تصویرهای بیرونی‌ای که بعد از خواندن آن در ذهن می‌ماند ارتباط مستقیمی با تم اصلی داستان، برقرار نمي‌كند و ترجمه‌ي آن به تصوير كار آساني نیست.