ماه نو

تیر ۱۳۹۳

دورتادور باغچه‌مان پر از بوته‌های گل‌محمدی بود. هر روز صبح می‌چیدمشان و مامان گل‌ها را در سایه‌سار پهن می‌کرد تا گلبرگ‌ها خشک شوند برای مربایی که هر سال ماه رمضان درستش می‌کرد