یک‌تجربه‌های که به مرحله‌ی دوم بررسی رسیده‌اند

تعدادی از یک تجربه‌های موضوع «تصمیم کبری» به دلیل محدودیت تعداد صفحه‌ها از چاپ در مجله بازماندند بنابراین تصمیم گرفتیم آن‌ها را در سایت مجله منتشر کنیم. می‌دانیم که نوشتن از سوژه‌ای این‌قدر شخصی و درونی آسان نیست. از همه‌ی دوستانی که این چالش را به جان خریدند و در این فراخوان شرکت کردند، صمیمانه سپاسگزاریم.