شماره بیست‌ونهم، آبان‌ماه ۱۳۹۲

۲۴۴ صفحه

جمله نابینا بودند

رويای پادشاه هند پيش از حمله‌ی اسکندر در جوامع الحکايات

چون نومیدی من بدید

به خواب‌ ديدن مردگان در کيميای سعادت

در آسمان خطی پیدا شد

گزيده‌ای ازخواب‌های تذکره‌ی شاه تهماسب

فلفل اضافه

خاطرات يک رستوران‌دار

روکار

پنج قاب از سيم‌ها و لوله‌‌ها روی ديوار

بازو دم‌ کرد؟

چند روايت از ‌«باشگاه بدن‌سازی»

سرنوشت و نوشتار

آيا خواندن زندگی‌نامه‌ی نويسندگان کمکی به فهم آثارشان می‌کند؟

ترس‌اندیشی

آيا بين مرگ نويسنده‌ها و محتوای آثارشان رابطه‌ای هست؟

مسابقه‌ی سی‌وپنجم

اعتبار تا یکم آذرماه