شماره چهل‌وپنجم، تیر ۱۳۹۳

۳۲+۲۴۴ صفحه

تنهایی دونده‌ی دوی استقامت

هنرنمایی شاطران در عصر صفوی

بازی‌های دورانِ نو

گزیده‌ی آگهی‌های ورزشی در مطبوعات

چمِ چترنگ

گزیده‌ای از رساله‌ی شطرنج عصر قاجار

نفس عمیق

خاطرات یک نجات غریق

خیرگی

چند قاب از تماشا و تماشاگران

همه تو کادرن؟

چند روایت از «عکس یادگاری»

زبان مشترک همه زبان‌ها

نقش ترجمه در شناخت فرهنگ‌ها از یکدیگر

متن از نویسنده‌اش باهوش‌تر است

برش‌هایی از گفت‌و‌گو با هشت نویسنده‌ی بزرگ درباره‌ی ترجمه

مسابقه‌ی چهل‌و‌دوم

اعتبار تا پنجم مردادماه