شماره چهل‌وهفتم، شهریور ۱۳۹۳

۲۴۴ صفحه

تیمار بیمار

نامه‌هایی درباره‌ی بیماران تیمارستان

آرامسایشگاه

دست‌نوشته‌های چند بیمار بستری در تیمارستان

در فاصله دو گلوله

روایتی از زندگی در همسایگی جنگ

آرزوهای بزرگ

سیزده قاب از مادرها و دخترها

به باجه سه

خاطرات یک کارمند بانک

خواندن با چشمانِ بسته

کتاب‌های صوتی و جایگاه آن‌ها در دنیای امروز

نُت‌خوانی کتاب‌ها

گفت‌وگو با تونی موریسون درباره‌ی کتاب‌های صوتی‌اش

مسابقه‌ی چهل‌وچهارم

اعتبار تا پنجم مهرماه