شماره هفتادوچهار، بهمن ۱۳۹۵

۲۶۲ صفحه

تیاتر ملی

نمونه‌هايی از اولين نقدهای نمايشی در نشريات ايران

شوتی‌ها

روايتی از همسفر شدن با مال‌برها

وانگه

خاطرات يک فارسی‌زبان در آلمان

دروغی که حقیقت ‌گو است

زندگی‌نگاره‌ها تا چه حد بر واقعيت منطبق‌اند؟

در ذهنت چه می‌گذرد؟

زندگی‌نگاره نوشتن چه تفاوتی با به‌روز كردن استاتوس دارد؟

از كابوس‌های خودت ننويس

قسمت پنجم توصيه‌هايی براي اقتباس

مسابقه هفتادويكم

اعتبار تا پنجم اسفند ۹۵