شماره هفتادوچهار، بهمن ۱۳۹۵

۲۶۲ صفحه

تیاتر ملی

نمونه‌هايی از اولين نقدهای نمايشی در نشريات ايران

شوتی‌ها

روايتی از همسفر شدن با مال‌برها

وانگه

خاطرات يک فارسی‌زبان در آلمان

دروغی که حقیقت ‌گو است

زندگی‌نگاره‌ها تا چه حد بر واقعيت منطبق‌اند؟

در ذهنت چه می‌گذرد؟

زندگی‌نگاره نوشتن چه تفاوتی با به‌روز كردن استاتوس دارد؟

از کابوس‌های خودت ننویس

قسمت پنجم توصيه‌هايی براي اقتباس

مسابقه هفتادویکم

اعتبار تا پنجم اسفند ۹۵