لولای داستانی

اسفند ۱۳۹۲ و فروردین ۱۳۹۳

چطور در يك داستان موقعيت‌های متفاوت را به‌هم پيوند دهيم؟

در داستان‌های خوب گشتارها زیرپوستی و ناپیدا هستند، طوری که عموما خوانندگان متوجه وجودشان نمی‌شوند و در لحظه‌ی خواندن احساس می‌کنند به‌آسانی همراه تخیل نویسنده به هر نقطه‌ای که او اراده کرده، سفر کرده‌اند.

قصه من را بنویس

مرداد ۱۳۹۲

نامه‌نگاری آستر و کوتسی درباره شخصيت و فضا در داستان

نوشتنِ رُمان کاملا از درونِ خودِ آدم ریشه می‌گیرد، به‌ همین‌ دلیل نمی‌توانم تصور کنم که چطور یک رمان‌نویس می‌تواند زندگیِ یک غریبه را بدزدد و در قالب یک کتاب بریزد.