قدم رنجه كرده، به پاريس برويد

اردیبهشت ۱۳۹۴

گزارش خبرنگار روزنامه‌ی پرورش از نمایشگاه جهانی پاریس

ديگر از چيزهاي عجيبه‌ی اين نمايشگاه قصر دوربين است كه در جنب برج ايفل ساخته‌اند و در اين قصر دوربيني نصب كرده‌اند كه خرد از مشاهده‌ی آن عبرت گيرد و در ميانه‌ی اهالي پاريس معروف است كه ماه را به فاصله‌ی يك‌متر به دهن دوربين نزديك نمايد.

افسوس كه اعلي‌حضرت تشريف نياوردند

اردیبهشت ۱۳۹۴

گزارش سفیر ایران در پاریس از نمایشگاه جهانی ۱۸۶۷

چند نفر از اهل خبره و ارباب بصیرت را مامور کرده و این جماعت شغل و کار و ماموریت ایشان منحصر بر این است که همه‌ی اسباب و آلات و اجناس و امتعه‌ی موجوده‌ی در اکسپوزیسیون را جزو‌به‌جزو و فصل‌به‌فصل بازدید و ممیزی نمایند.

اندكي از بسيار او را هرگز نخواهم توانست بنويسم

اردیبهشت ۱۳۹۴

گزارش ناصرالدین‌شاه از نمایشگاه جهانی پاریس ۱۸۸۹

خلاصه رفتيم تا رسيديم به توى دالان‌ها و قسمت‌هاى اكسپوزسيون. از قسمت‌هاى انگليس، فرانسه، چين، ژاپن، روس، نمسه، آلمان، ينگى دنيا، ايتاليا، و غيره همه‌جا گذشتيم تا رسيديم به قسمت ايران، آن‌جا هم نشستم، متاع‌هاى خوب داشت، حتى دنبك خاتم و كمانچه و غيره، يك دنبك را چهل‌تومان خريده بودند، زري‌هاى اصفهان، پارچه‌هاى يزد، كاشان و غيره و غيره. قالي‌ها و فرش‌هاى خوب، خيلى متاع ايران اين‌جاها مرغوب است و به قيمت اعلا مى‌خرند