اسفند ۱۳۹۶ و فروردین ۱۳۹۷

زندگی در خانواده‌ای با ماموریتی پنهانی

دو برادر، بهت‌زده، دستبند خوردن پدر و مادرشان را تماشا کردند و دیدند هرکدام را جداگانه سوار یک اتومبیل سیاه‌رنگ کردند و بردند. تیم و الکس با تعدادی از ماموران در خانه ماندند. ماموران گفتند که باید جست‌وجوی جرم‌شناسانه‌ی بیست‌وچهارساعته در خانه انجام بدهند و برای دو برادر، اتاقی در هتل آماده شده. یکی از ماموران به آن‌ها گفت دلیل بازداشت پدر و مادرشان این است که مظنون به «ماموران غیرقانونی یک دولت بیگانه» هستند.

قاب‌های دونفره

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

زوج‌هایی که پنجاه سال با هم زندگی کرده‌اند

دیدن دو چهره‌ که سال‌های زیادی را کنار هم گذرانده‌اند در هر قابی جذاب است. حتی اگر چیزی ازشان ندانیم و تنها از شکل ایستادن و نگاه‌کردن‌شان درباره‌شان تخیل کنیم. طوری‌که وقتی یکی‌شان در گوش دیگری چیزی می‌گوید و باهم می‌زنند زیر خنده، بی‌آن‌که بدانیم چه چیزی زمزمه کرده‌اند، از خنده‌شان خنده‌مان بگیرد.

شهریور ۱۳۹۳

سیزده قاب از مادرها و دخترها

تصویر یک مادر و دختر کنار هم، ترکیب غریبی است از کنار هم قرار گرفتن گذشته و حال و آینده. دو نفر که شباهت‌های ظاهری زیادی باهم دارند. عکاسان رویترز در کشورهای مختلف دنیا گشته‌اند و تصاویری از مادرها و دخترها ثبت کرده‌اند.