۱۹۶۷، آمریکا. نویسنده. از او تاکنون دو رمان و سه مجموعه‌داستان کوتاه منتشر شده است. داستان‌های کوتاه و ناداستان‌های زیادی هم در نشریات ادبی معتبر از او به چاپ رسیده است. جانسون در سال ۲۰۱۳ برنده‌ی جایزه‌ی ادبی پولیتزر شد و در سال ۲۰۱۵ نیز جایزه‌ی ملی ادبی آمریکا را دریافت کرد.

دی ۱۳۹۵

سرآشپزِ رستورانِ سوشی داشت آپارتمانش را ترک می‌کرد که متوجه غریبه‌ای بیرون خانه شد. از روی کت و شلوار سیاه و بددوختش فهمید اهل کره‌ی شمالی است و همین نگرانش کرد. سرآشپز حتی حالا در میانه‌ی ششمین دهه‌ی زندگی‌اش نیز نیرومند و قوی بود: شانه‌هایی ستبر و سینه‌ای فراخ داشت؛ یک روز مجبور می‌شدند برای جدا کردن حلقه‌هایش از انگشتان درشتش آن حلقه‌ها را ببرند. دیگر خیلی وقت بود جلیقه‌ی ضدگلوله نمی‌پوشید.