۱۹۵۳، آمریکا. نویسنده و ویراستار. آثارش در نشریه‌های مختلفی مانند نیویورکر، هارپرز و بخش نقد کتاب نیویورک‌تایمز منتشر شده‌اند. از بین مجموعه‌مقالاتش ‌می‌توان این‌‌ها را نام برد:
The Half-Life of an American Essayist, Agitations: Essays on Life and Literature
Except When I Write: Reflections of a Recovering Critic

وقتي نويسنده حرف مي‌زند

شهریور ۱۳۹۲

چرا بهتر است آفرينندگان متن‌های محبوب‌مان را نبينيم

نويسنده‌هايي كه روي كاغذ تحت‌تاثير قرارمان مي‌دهند، ممكن است الزاما در ملاقات حضوري نتوانند اين كار را بكنند. خوش‌سخن بودن چندان با نويسندگي همراه نيست.