دی ۱۳۹۴

چندقاب از آدم‌ها در خواب

در تمام طول خواب،‌ آدم‌ها ظاهرا همان‌جایند. جسم‌هایشان که همان‌جاست اما انگار آنجا نیستند. کجایند؟ نزدیک؟ دور؟ نمی‌دانیم. تنها می‌توانیم بفهمیم که در تقلایند. در حال طی کردن مرزهایی نامرئی.