۱۹۶۹، کردستان عراق. مترجم و نویسنده. دانشجوی دکترای ادبیات فرانسه در دانشگاه سوربن پاریس. آگرین لیسانس و فوق‌ لیسانسش را در دانشگاه‌های تبریز و شهید بهشتی تهران گذرانده است. در دوره‌ی زندگی در ایران ترجمه‌ها و داستان‌هایی از او در نشریات ادبی منتشر شده است.

بهمن ۱۳۹۶

هیچ‌وقت آدم بدبینی نبود. ساده بود، مهربان، آماده‌ی خدمت، بخشنده و کاری. هیچ‌کس ازش بدی ندیده بود. حتی شرط‌بندی نمی‌کرد. به ماهیگیری نمی‌رفت. فوتبال دوست نداشت. نه، سرش گرمِ خانه‌‌اش، زنش و کلکسیون کارت‌پستال‌هایش بود. مشروب نمی‌خورد. در جوانی سیگار کشیده بود ولی دیگر سال‌ها بود به سیگار لب نزده بود.