۱۹۳۵- ۲۰۱۱، مجارستان. نویسنده، شاعر و دراماتورژ. برنده‌ی جایزه‌ی ادبی اروپا برای رمان «دفتر بزرگ» (۱۹۸۶). از کریستوف خودزندگی‌نگاره‌ی «زبان مادری»، رمان‌های «مدرک» و «دروغ سوم» و نمایش‌نامه‌ی «جان و جو» به فارسی ترجمه شده است. مجموعه‌داستان «فرقی نمی‌کند» آخرین اثر منتشر شده‌ی او است.

دی ۱۳۹۴

«بياييد تو، دكتر. بله‌، اينجاست‌. بله‌، من‌ به‌تان‌ تلفن‌ كردم‌. اتفاقي‌ براي‌ شوهرم‌ افتاده‌. بله‌، فكر مي‌كنم‌ اتفاق‌ خطرناكي‌ بوده‌. خيلي‌ هم‌ خطرناك‌. بايد برويم‌ طبقه‌ي‌ بالا. توي‌ اتاق‌خواب‌مان‌ است‌. از اين‌‌طرف‌. ببخشيد، تخت‌ مرتب‌ نيست‌. وقتي‌ آن‌‌همه‌ خون‌ را ديدم‌، كمي‌ ترس‌ برم‌ داشت‌. نمي‌دانم‌ با چه‌ جرئتي‌ مي‌توانم‌ پاك‌شان‌ كنم‌. گمان‌ كنم‌ بايد به‌‌زودي‌ بروم‌ جاي‌ ديگري‌ ساكن‌ شوم‌.»