۱۹۶۵، آمریکا. نویسنده. او را بیشتر با زندگی‌نگاره‌ی Running with Scissorsمی‌شناسند که در سال ۲۰۰۲ به فهرست پرفروش‌های نقد کتاب نیویورک‌تایمز راه پیدا کرد. این اثر هم‌چنین مبنای اقتباس سینمایی قرار گرفته است.

مهر ۱۳۹۳

حس ششم قوی‌ام به‌کار افتاد، بدون این‌که بخواهم توی اتاق‌ها بگردم، می‌دانستم هر کدام چه‌شکلی‌اند. با خودم فکر‌کردم یک زوج جنوبی با نفس‌هایی که بوی لوبیا سبزِ دل‌مونته می‌داد، چطوری توانسته بودند من را بدزدند.

آگهی تلویزیونی

مهر ۱۳۹۲

لحظه‌ی بعد خانم اِیمز به مردهایی که بیرون مدرسه بودند ملحق شد. در کمال وحشت دیدم خانم اِیمز دارد لبخند می‌زند. تا حالا لبخندش را ندیده بودم و حتی فکرش هم به ذهنم خطور نکرده بود که چنین کاری ازش سر بزند.