۱۹۸۵، آمریکا. شاعر و نویسنده. نقدهای او در Los Angeles Times، San Fransico Chronicle، The Village Voice و نشریات دیگر چاپ شده است.

متأسفیم

نتوانستیم آن‌چه شما به‌دنبالش بودید را پیدا کنیم. شاید جستجوی دوباره یاری‌تان کند.