۱۹۶۰، آمریکا. نویسنده، پزشک و استاد دانشگاهِ Iowa. برنده‌ی جایزه‌ی کتاب کالیفرنیا/ مدال طلا در ادبیات (۱۹۹۴) و جایزه‌ی Lyndhurst (1994-1996). رمان «برای شهریاران و...» از او به فارسی ترجمه شده‌است.