۱۳۳۰، بوشهر. نویسنده و نمایش‌نامه‌نویس. کارشناس‌ارشد ادبیات نمایشی. برنده‌ی لوح‌تقدیر از نخستین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی یلدا (۱۳۸۰)، رتبه‌ی سوم در بخش داستان‌کوتاه هفتمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی اصفهان (۱۳۸۸) و بهترین مجموعه‌داستان در سومین دوره‌ی جشن فرهنگ فارس برای مجموعه‌داستان «غریبه در بخار نمک». مجموعه‌داستان‌های «آن‌ها چه کسانی بودند؟»، «مرده ای که حالش خوب است»، «همین حالا داشتم چیزی می‌گفتم» و «کسی ما را به شام دعوت نمی‌کند» از دیگر آثار اوست.

وازریک مرده است

بهمن ۱۳۹۳

برای آلبرت کوچویی

هردویمان ایستاده‌ایم در پاگرد چهارم مجتمعی پنج‌طبقه. سرد است و یک‌ریز برف می‌بارد. از جیب پالتويش یک کیسه‌‌فریزر بیرون می‌کشد. بازش می‌کند و دستمال‌کاغذی را می‌اندازد روی بقیه‌ی دستمال‌کاغذی‌هایی که شبیه به‌هم مچاله شده‌اند. می‌گوید: «من به تنها کسی که اعتماد دارم شمایید.»