۱۳۲۴- ۱۳۹۳، اهواز. نویسنده. داستان‌نویسی را از سال ۱۳۴۲ شروع کرد. برخی از آثارش عبارتند از: مجموعه‌داستان‌های «شبی بیرون از خانه»، «من ویران شده‌ام»، «آوای نهنگ» (برنده‌ی هفتمین جایزه‌ی کتاب فصل) و رمان «اندکی سایه» (برنده‌ی بیست‌وچهارمین دوره‌ی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران).

مارتا

آبان ۱۳۹۳

در محله‌ای قدیمی بودیم با کوچه‌های باریک و دراز و خیابان‌های کم‌عرض و ساختمان‌هایی که با درختان بلند کاج به‌نظر متروک می‌آمدند. از آستانه‌ي درگاه ورودی که می‌گذشتیم یک لحظه ایستاد و با تأنی گفت: «آخرین راهبه‌ي این دیر چندسال پیش خودکشی کرده است.»

اسفند ۱۳۹۲ و فروردین ۱۳۹۳

نویسنده باید صدای خودش را بشنود

اگر داستان‌مان «آنِ» زمانه‌ي خودش را داشته باشد، چاپ مي‌شود. بايد وقت و زمانه‌اش برسد. اين ميراثي است كه براي تو مي‌گذارم، ‌سخن آخر: در چاپ اثرت تعجيل نكن. ميوه‌ي رسيده خودش از شاخه جدا مي‌شود.