۱۹۳۶، آمریکا، مترجم، برنده‌ی مدال ترجمه‌ی پن‌/ رالف منهیم سال ۲۰۰۶ و جایزه‌ی موسسه‌ی اسپانیایی کویین سوفیا در سال ۲۰۱۰. گراسمن رمان «دُن‌کیشوت» اثر سروانتس را به انگلیسی برگردانده که یکی از بهترین‌ ترجمه‌های موجود از زبان اسپانیایی به انگلیسی است.

زبان مشترک همه‌ی زبان‌ها

تیر ۱۳۹۳

نقش ترجمه در شناخت فرهنگ‌ها از یکدیگر

چطور مي‌توانم با نبودِ کتاب‌هاي ترجمه کنار بيايم، وقتي کلي زبان مهم هست که نمي‌توانم بخوانم و کلي کتاب ارزشمند ادبي وجود دارد که اگر ترجمه نمي‌شدند، از آن‌ها بي‌خبر مي‌ماندم؟