۱۹۳۱، آمریکا. روان‌پزشک و نویسنده. یالوم بیشتر به عنوان نویسنده‌ی رمان‌های روان‌شناختی، به ویژه رمان «و نیچه گریه کرد» شهرت دارد. رمان «درمان شوپنهاور» و کتاب‌های «هنر درمان»، «خیره به خورشید نگریستن» و «مامان و معنی زندگی» از او به فارسی ترجمه شده‌اند.

هيچ وقت فكر نمي‌كردم سرم بيايد

خرداد ۱۳۹۴

سیصددلار، برایش پول زیادی بود و از دست دادنش، چند روز فکر و ذهنش را مشغول کرده بود. اما دغدغه‌ی پول کم‌کم بخار شده و رسوب تلخی از خودش به‌جا گذاشته بود؛ رسوبی که در جمله‌ی «هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم سَرم بیاید» متجلی می‌شد. همراهِ کیف و سیصددلار پولِ نقدِ داخلش، یک وهم را هم از الوا دزدیده بودند: وهم خاص بودن.