کتابی که نخوانده‌ام

اردیبهشت ۱۳۹۳

این‌که کتاب را نخوانده‌ام هیچ ربطی به سختی‌ آن یا بی‌علاقگی من ندارد: تازه، کنجکاوی‌ام راجع به کتاب به‌تدریج زیاد هم شده است، همان‌طور که موازی با آن اطمینان پیدا کرده‌ام این کتاب، کتابی است که برایم زبان باز خواهد کرد.