۱۹۵۵، آمریکا. شاعر. کوسیستو زندگی‌نگاره‌ی Eavesdropping: A Memoir of Blindness and Listening را تحت تاثیر دورانی که از نابینایی موقتی رنج می‌برد نوشته است. زندگی‌نگاره‌ی Planet of the Blind و مجموعه‌شعرهای Only Bread, Only Light و Letter To Borges از دیگر آثار او است.

مهر ۱۳۹۴

نابینایی من این‌طور بود که مي‌توانستم رنگ‌ها و پاره‌هاي اشكال را ببينم. باريكه‌هاي يخ از كنار ما مي‌گذشتند. پدرم گفت كه به قاره‌ها مي‌مانند. گفت: «آن يكي استرالياست، اين هم هاوايي.» اما وقتي من نگاه می‌كردم هيچ مرزي بين آسمان و يخ نمي‌ديدم. فقط دشتِ بي‌پايان از نورِ بالتيك را مي‌ديدم. اذيت نشدم. جهاني كه من مي‌شناختم اين چنين بود. جهان عشق‌هاي سايه‌وار.