۱۹۴۳، آمریکا. نویسنده و برنده‌ی جایزه‌ی پولیتزرِ سال ۱۹۹۷ برای رمان Martin Dressler و جایزه‌ی «داستان» در سال ۲۰۱۲ برای مجموعه داستانِ We Others. برخی از آثارش از این قرارند: مجموعه‌داستان: Dangerous Laughter: Thirteen Stories، The King in the Tree رمان: Edwin Mullhouse