۱۹۳۶، آلبانی. نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار. برنده‌ی جایزه‌ی بین‌المللی من‌بوکر (۲۰۰۵). از میان آثار کاداره رمان‌های «آوریل شکسته»، «کنسرت در پایان زمستان»، «ژنرال ارتش مرده»، «زمان سخت»، «رویدادهای شهر سنگی» و «چه کسی دورونتین را بازآورد؟» به فارسی ترجمه شده‌اند.

از آسمان به زمين

تیر ۱۳۹۴

پیش از این ، شاعر شعرش را به آواز می‌خواند یا اجرا می‌کرد و می‌توانست در هر اجرا هرگونه که می‌خواهد تغییرش دهد. شاعر آزاد بود. و دوام نداشت. شعرش در گذار از نسلي به نسل دیگر تغییر می‌کرد. متن وقتی نوشته می‌شود، تثبیت می‌شود. نویسنده با خوانده‌شدن، چیزهایی به دست می‌آورد، اما چیزی را هم از کف می‌دهد ـ آزادی‌اش را.