چاق‌ کُش

تیر ۱۳۹۲

رمان‌نویس همین‌که از پشت نوشته‌ی خود بیرون می‌آید، به یک چهره‌ی شناخته‌شده تبدیل می‌شود و همین‌که به یک چهره‌ی شناخته‌شده تبدیل ‌شود، شما خودتان بهتر از من می‌دانید كه با هیچ چهره‌ی شناخته شده‌ی دیگری توفیر ندارد.