۱۹۴۹، انگلیس. نویسنده، ناداستان‌نویس، منتقد ادبی و مدرس دانشگاه. برنده‌ی جایزه‌ی ادبی یادبود جیمز تیت بلاک برای مجموعه ‌ناداستان «experience». پدرش کینگزلی اِمیس هم از نویسندگان مطرح دورانش بود. از او تاکنون چندین رمان، مجمـوعـه‌داستان، فیلمنامه و مجموعه ‌ناداستان منتشر شده است. رمان‌های«Money»، «The Yellow Dog» و مجموعه‌‌داستان‌ «Einstein's Monsters» از آثار او هستند.

مهر ۱۳۹۶

بعد از برگشتن به لندن، باید فکری برای مشکل بازگشتنم میان جمع کنم. با همه مواجه شوم، نگاه خیره‌ی روبرگردانده‌شان را از نو ببینم. این‌طور است و چاره‌ای هم ندارم. باید پسرانم را ببینم و آن‌ها هم مرا ببینند: می‌دانم چه در انتظارم است. تجربه دارم.