۱۹۲۹، آمریکا. نویسنده. آثار متعددي در قالب داستان كوتاه (كودك و بزرگسال) رمان و مقاله دارد. بیشترین آثار او در ژانرهای علمی‌تخیلی و فانتزی قرار می‌گیرند. از مهم‌ترین آثار او می‌توان به مجموعه‌ی «دریازمین» و رمان فانتزی «دورترین کرانه» اشاره کرد که به فارسی ترجمه شده‌اند.

خرداد  ۱۳۹۵

پس نوشتن نوعی گریز است؟ (امان از لحن خشک این کلمه) رهایی از نارضایتی‌ها، نارسایی‌ها، پریشانی‌ها؟ بله، تردیدی نیست. نوشتن جبرانی است برای عدم تسلط بر زندگی، جبرانی برای ناتوانی. می‌نویسم، پس من قدرتمندم، پس من احاطه دارم، من واژگان را انتخاب می‌کنم و داستان را من شکل می‌دهم. من؟