۱۳۵۱، تهران. کارشناسی عکاسی. پس از تجربه‌ی تئاتر، عکاسی، فیلم‌سازی و داستان‌نویسی، در سال ۱۳۷۲ روزنامه‌نگاری را از کیهان و جمهوری اسلامی شروع کرد و با مجلات آینده سازان، ایران جوان، شبکه‌ی آفتاب و روزنامه‌های شرق، همشهری جهان، همشهری ایرانشهر، تهران امروز، روزنامه‌ی الموندو اسپانیا و... درسمت گزارش‌گر، دبیر سرویس و سردبیر همکاری کرده است. از سال ۱۳۹۱ تاکنون سردبیر ارشد مجلات همشهری است.

دست‌های عاطفه

خرداد ۱۳۹۳

چند دكتر روان‌شناس آمدند و گفتند بچه‌ها به‌خاطر از دست‌دادن خانواده‌هایشان و وحشتِ ماندن زیر آوار، دچار شوک و افسردگی شدید شده‌اند. گفتند اگر نتوانيم آن‌ها را از این شوک بيرون بياوريم، غم‌باد می‌گيرند و می‌ميرند.