۱۹۹۸-۱۹۱۴، مکزیک. نویسنده، شاعر، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ادبیات (۱۹۹۰) و جایزه‌ی میگوئل سروانتس (۱۹۸۱). «درختی در درون»، «نقشی از سایه‌ها»، «هزارتوی تنهایی» و «ماه وحشی» بعضی از آثار او هستند.