۱۹۸۵ـ۱۹۲۳. ایتالیا. نویسنده و روزنامه‌نگار. او یکی از نویسندگان تاثیرگذار معاصر است. از وی آثار زیادی به جا مانده که مهم‌ترین رمان‌هایش سه‌گانه‌ی «نیاکان ما» شامل «ویکنت دو نیم‌شده»، «بارون درخت‌نشین» و «شوالیه‌ی ناموجود» است. رمان‌های «شبی از شب‌های زمستانی مسافری»، «شهرهای نامرئی» و مجموعه‌داستان «کمدی‌های کیهانی» از دیگر آثار او هستند.

اردیبهشت ۱۳۹۶

آن سال‌ها، نخستین تصویری که موسولینی بعد از به قدرت رسیدنش می‌خواست به دست دهد همه‌جا حاضر بود، تصویری که قرار بود بر نوعی سیر تاریخی تاکید داشته باشد و بر احترام‌انگیز بودن مردی که نظم را دوباره برقرار کرده بود.