۱۹۳۱، آمريكا. نويسنده، ويراستار و استاد دانشگاه كلمبيا. دکتروف برنده‌ی مدال ملي انسان‌شناسي، جايزه‌ی پن/ فالكنر، جايزه‌ی منتقدان ملي، جايزه‌ی ملي كتاب آمريكا و نامزد جايزه‌ی پوليتزر بوده و در ايران با ترجمه نجف دريابندري از رمان‌هاي «رگتايم» و «بيلي باتگيت» شناخته شده است. از آثار او مي‌توان به «بزرگ به اندازه زندگي»، «كتاب دانيال»، «شهر خدا»، «به روزگار سخت خوش آمديد» و «هومر و لنگلي» اشاره كرد.

متأسفیم

نتوانستیم آن‌چه شما به‌دنبالش بودید را پیدا کنیم. شاید جستجوی دوباره یاری‌تان کند.