۱۹۲۹، آمریکا. بازیگر و استندآپ کمدین. از فیلم‌های معروف او می‌توان به بازی در فیلم «لگالی بلاند ۲» اشاره کرد. در دهه‌ی هفتاد میلادی برنامه‌‌ای به‌نام شوی باب نیوهارت را در تلویزیون اجرا می‌کرد.

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

نمی‌دونم چقدر در جریان کار ما هستین. ما فقط یک هفته‌س که فعالیتمون رو شروع کرد‌یم. انگیزه‌ی اصلی تاسیس شرکت این بود که به نظرمون ملت آمریکا پروازهای دوربرد ارزون‌قیمت می‌خوان و لذا همه‌ی سعی‌مون رو برای حذف زلم‌زیمبوها و قروفرهای صنعت هوایی کردیم؛ چیزایی مثل تعمیرات و رادار و کلی خرت‌وپرت فنی دیگه.