۱۹۴۲ـ۱۸۹۲، لهستان. نویسنده، نقاش و منتقد ادبی. از مجموعه‌داستان‌های او می‌توان «Cinnamon Shops» و«The Street of Crocodiles» را نام برد. او همچنین رمان کوتاهی با نام «Comet» دارد. شولتس در جنگ جهاني دوم كشته شد. داستان «آخرین فرار پدر» به‌نظر تحت تاثیر فرانتس کافکا می‌آید اما نکته‌ی جذاب این داستان این است که شولتس در آن زمان کافکا را نمی‌شناخت و «مسخ» را نخوانده بود.

اردیبهشت ۱۳۹۶

در آن زمان پدرم حتما مرده بود دیگر. او ظاهرا به‌دفعات مرگ سراغش آمده بود اما هر بار چیزی شده بود كه ما در مردنش شك كنیم و به این نتیجه برسیم كه نه، زنده است. این شك و دودلی‌ها ارزش خودشان را داشتند. پدر با انتخاب مرگی قسطی ما را با مرگ تدریجی آشنا كرد.