۱۹۴۳، آمریکا. بسکتبالیست، نویسنده و سیاستمدار. بردلی از دوران دبیرستان بازی بسکتبال را به شکل حرفه‌ای شروع کرد و بعد از آن در دهه‌ی شصت به یکی از بهترین بازیکنان لیگ بسکتبال آمریکا تبديل شد. او پس از دوران ورزش حرفه‌ای به نویسندگی و سیاست روی آورد و سه دوره نماینده‌ی سنای آمریکا بود.

مرداد ۱۳۹۵

خود زمین ورزش بخشی از لذتی بود که در تنهایی می‌بردم. هر گوشه‌اش را می‌شناختم؛ سالنی به‌روز با تخته‌های بادبزنی و شیشه‌ای قابل تنظیم. زمینش صیقلی و براق بود. وقتی رویش حرکت می‌کردم چنان برق می‌زد كه انگار داشتم روی آینه بازی می‌کردم. نور روز فقط از پنجره‌هایی داخل می‌شد که در ارتفاع بسیار زیاد روی سقف شیب‌دار قرار داشتند.