۱۹۳۳- ۱۹۷۳، انگلیس. نویسنده‌، شاعر، منتقد ادبی، کارگردان و تهیه‌کننده‌ی تلویزیون. نویسنده‌ی رمان‌های:
The Unfortunates
Christie Marly’s Own Double-Entry
Travelling People

شهریور ۱۳۹۴

این اولین بار نبود که قصه‌گویی از یک مدیوم به مدیوم دیگر منتقل ‌‌می‌شد. در ابتدا، قصه‌گویی اصلا دغدغه‌ی اصلی شعر بود و شعرهای روایی بلند تا زمان والتر اسکات و بایرون آثاری پرفروش بودند. اسکات با زرنگی شعر روایی را کنار گذاشت و سراغ رمان‌های روایی رفت و کماکان پرفروش ماند. به نظر شما بیش از حد ازمدافتاده نیست اگر کسی امروز یک شعر روایی بلند بنویسد؟ البته که هنوز هم کسانی این کار را می‌کنند.